kryptowaluty a podatki

Kryptowaluty towarzyszą nam już od wielu lat, natomiast wciąż nie jest to środek płatniczy, który moglibyśmy uznać za prawnie uregulowany na każdym szczeblu. Temat wciąż owiany jest dużą dozą niepewności. Szczególnie wątpliwości budzi opodatkowanie kryptowalut, a także – co może wydawać się niecodzienne – definicja przychodu z tego tytułu.

Czym jest przychód z kryptowalut?

Definicję przychodu z obrotu kryptowalutami, można znaleźć w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokładnie mowa tutaj o spłacie zobowiązania za pośrednictwem kryptowaluty, a także wymianę tejże za dobra materialne, usługi, prawa własności czy wreszcie środek płatniczy. Upraszczając – tak długo jak nie dokonamy konwersji swojego mienia w postaci kryptowalutypodatki nie mają zastosowania.

Wymiana kryptowaluty nie jest przychodem

Warto zauważyć, że ustawodawca nie zdefiniował zamiany jednej kryptowaluty na inny elektroniczny środek płatniczy jako przychód. W kwestii nabycia czy posiadania kryptowaluty, a nawet pośrednictwie w wymianie, również nie można mówić o jakimkolwiek podatku. Sytuacji nie zmieniają pośrednie zyski z tytułu wymiany czy też wzrost wartości posiadanych kryptowalut. Brak opodatkowania obejmuje również działalność związaną z „kopaniem” kryptowalut.

Kryptowaluty a podatek dochodowy i VAT

W kategorii rozliczeń z tytułu kryptowalut, jedynym realnie obowiązującym podatkiem jest rozliczenie przychodu za pośrednictwem deklaracji PIT. W czystej teorii, kryptowaluty – jako usługi elektroniczne – powinny być objęte 23% podatkiem VAT. Nie ma to jednak zastosowania, gdyż obrót walutą wirtualną, zgodnie z 43 art. Ustawy o VAT., stanowi wyjątek objęty zwolnieniem z tego podatku. Należy mieć świadomość, że dotyczy to transakcji wykonywanych wyłącznie na terenie kraju, a podatnik powinien pamiętać fragment ustawy, by ewentualnie móc się na nią powołać.

Kryptowaluty – działalność gospodarcza

Istotną zmianą, która nastąpiła w ostatnich latach, jest brak możliwości rozliczania przychodów z tytułu kryptowalut w ramach działalności gospodarczej. Podatnicy mieli taką możliwość do końca 2018r .

Jak rozliczyć się z kryptowalut?

Od 2019 r., podatki od kryptowalut rozliczane są za pośrednictwem formularza PIT-38. Wypełnioną deklarację należy złożyć do domyślnego Urzędu Skarbowego. Przychody z kryptowalut nie podlegają sumowaniu czy też łącznemu rozliczeniu z innymi przychodami. Elektroniczne środki płatnicze nie stanowią wyjątku w materii kosztów uzyskania przychodu – odliczyć można przykładowo rachunki za prąd czy internet, a także sprzęt umożliwiający dokonywanie transakcji kryptowalutowych. Każdy koszt musi być należycie udokumentowany.