trading co to

Początkujący inwestorzy mogą czuć się nieco zagubieni w meandrach inwestowania i różnych terminach z nim związanych. Dziś zajmiemy się objaśnieniem pojęcia tradingu, które bardzo często pojawia się w rozmowach o kryptowalutach i często jest źle rozumiane. Czym jest zatem trading? Trading według definicji jest zbiorek operacji kupna i sprzedaży na giełdzie w celu osiągnięcia zysku (bo przecież nikt nie inwestuje po co, żeby stracić, prawda?).

Warto jednak przede wszystkim odróżnić trading od inwestowania. Inwestowanie jest najczęściej lokowaniem dość sporych (zazwyczaj) sum pieniędzy na dłuższy okres czasu. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, inwestycja powinna przynieść zysk, ale jak to z inwestowaniem bywa (niezależnie od tego, czy inwestujesz w kryptowaluty, na giełdzie, czy w nieruchomości), nie ma nigdy pewności, że inwestycja przyniesie zysk. Inwestycje jednak z samej nazwy kojarzą się z czymś niezawodnym, długoletnim i solidnym (ale także skomplikowanym). Z kolei trading jest pracą polegającą na spekulacji zmieniających się cen aktywów. Najprościej mówiąc, trader spekuluje, jakie akcje najprawdopodobniej będą warte zainwestowania, a które mogą w najbliższym czasie stracić na wartości. Często trading jest mylony z hazardem, choć nie ma z nim wiele wspólnego.

Jak właściwie działa trader?

Trader musi być osobą zdyscyplinowaną o silnym poczuciu obowiązku. Jest to praca, która wymaga trzymania ręki na pulsie i częstego sprawdzania wiadomości dotyczących akcji i zmieniających się warunków gospodarczych, i ekonomicznych, które wpływają na wysokość akcji. Każdy dobry trader działa w oparciu o swój plan i nie angażuje się zbytnio emocjonalnie, ani nie daje ponieść emocjom kiedy straci pieniądze. Trzeba tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz – nie ma na świecie ani jednej osoby, która inwestując pieniądze (niezależnie od tego w co je inwestuje), nigdy nie straciła. Tak jak w życiu, tak i na giełdzie zdarzają się wzloty i upadki (hossy i bessy), dlatego najważniejsze jest, by umiejętnie zarządzać swoimi aktywami tak, by w odpowiednim czasie kupować akcje i wiedzieć, kiedy je sprzedać. Wymaga to oczywiście nieco wiedzy teoretycznej, ale przez wszystkim doświadczenia.

Trading czy inwestowanie – co lepsze?

Oczywiście trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Trading jest zdecydowanie bardziej nastawiony na wynik i szybkie efekty, kiedy inwestowanie jest długofalowe i czasami musi upłynąć dużo czasu, by zobaczyć zysk. Warto jednak unikać zero – jedynkowego podejścia do sprawy, ponieważ bardzo ważna jest dywersyfikacja swoich aktywów. Wydaje się zatem, że najlepiej połączyć kilka źródeł inwestycji, to znaczy część środków przeznaczyć na inwestycje typu papiery wartościowe, część na nieruchomości, część na np. kryptowaluty. Trading polega również na dostrzeganiu wzorców, schematów i pewnej powtarzalności w rynku (która z całą pewnością istnieje). Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje zawsze ryzyko, że nie przyniesie ona zysku. Jednak im więcej doświadczenie zdobędziecie, tym statystycznie szansa błędu będzie niższa.