Blockchain, nazywany inaczej łańcuchem bloków jest technologią służącą do przesyłania oraz przechowywania informacji dotyczących transakcji, jakie zostały zawarte w Internecie. Informacje zostają ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych. Pojedynczy blok zawiera szereg informacji o danej liczbie transakcji, a następnie po jego nasyceniu tworzony jest kolejny blok danych, po nim następny i tak ciągle – tworząc pewien rodzaj łańcucha.

Do Blockchain mogą być przesyłane informacje o wielu, różnych transakcjach, np. transakcjach handlowych, sprzedaży lub kupnie walut, a także kryptowalut.

Blockchain – co to takiego?

Według definicji Blockchain, czyli łańcuch bloków to niezmienny, współużytkowany rejestr, którego zadaniem jest uproszczenie procesu śledzenia zasobów w sieci biznesowej oraz rejestrowania transakcji. Zasobem może być zarówno coś materialnego, np. samochód, dom, gotówka, jak i niematerialnego, np. prawo autorskie czy własność intelektualna. W sieci Blockchain można kupować, sprzedawać oraz śledzić praktycznie wszystko, co posiada jakąś wartość. Ograniczamy w ten sposób ryzyko oraz koszty ponoszone przez wszystkie zaangażowane strony.

Jakie znaczenie ma Blockchain?

Informacje jakie przekazuje Blockchain to fundament działalności gospodarczej. Im jest ona dokładniejsza oraz im szybciej dociera do celu, tym lepiej. Ze względu na to, że Blockhacin zapewnia wspólny, całkowicie przejrzysty oraz natychmiastowy dostęp do danych, które przechowywane są w rejestrze, stanowi on idealny nośnik tych informacji. Warto również zaznaczyć, że dostęp do niego mają jedynie użytkownicy posiadający odpowiednie uprawienia. Dzięki sieci Blockchain bez problemu możemy śledzić płatności, zamówienia, rachunki, czy produkcję. Blockchain przykłada się zatem do stworzenia nowych możliwości optymalizacji wszelkich działań.