Zasady korzystania z serwisu CryptoToq.pl CryptoToq.com oraz kanału YouTube.

Strona internetowa CryptoToq.pl, CryptoToq.com to moje prywatne kanały informacyjne poświęcone edukacji finansowej.

Wszystkie informacje dostępne w materiałach video, wpisach w mediach społecznościowych jak i na stronie CryptoToq.pl, CryptoToq.com mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Wszelkie informacje zawarte w wyżej wymienionych mediach, nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715). Informacje zawarte mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Zgodnie z powyższym, autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych. Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami niesie ze sobą znaczne ryzyko. Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom.

Wahania cen z kolei, wpływają w sposób bezpośredni na wartości aktywów, posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników.

Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty jest określona wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach, takich jak serwis wymiany.

Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia, ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę, w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach, „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych. Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza-ekonomiczne, w tym technologiczne. Mając na uwadze powyższe, prosimy o przemyślenie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

Jeśli masz zamiar zarejestrować się w jakimkolwiek serwisie zewnętrznym (giełda kryptowalut czy projekt, w który można zarabiać lub inwestować pieniądze bądź kryptowaluty) np: promowanym na tej stronie: CoinCasso lub BitBay, lub innym, to przed założeniem konta (przed rejestracją) zapoznaj się z regulaminami i zasadami działania tego konkretnego serwisu! Tylko Ty ponosisz odpowiedzialność za rejestrację i korzystanie z danego serwisu.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze powyższe, proszę Cię o przemyślenie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Ciebie akceptowalny.